Volgende week nieuw: El Niño 6

Volgende week verschijnt het zesde deel van de avonturenserie ‘El Niño’ getiteld ‘De honderdtwintigdagenwind’. Dit is het begin van de tweede cyclus, die weer even spannend belooft te worden als de inmiddels afgesloten eerste cyclus. Ook de tweede cyclus wordt getekend door Boro Pavlovic op tekst van Christian Perrissin.

Er zijn twee jaar verstreken sinds Vera haar broer Kolya voor haar ogen heeft zien sterven. Sindsdien heeft ze haar humanitaire werk weer opgepakt. Ze is nu in dienst bij een NGO in Jalalabad, 150 km ten westen van Kaboel in Afghanistan, waar sinds het verdrijven van de Taliban veel werk te verzetten is. Als ze een krijgsheer van de Moedjahedien leert kennen, die nog voor de Russen heeft gevochten, komt ze opnieuw in grote moeilijkheden, doordat ze teveel betrokken raakt bij de in Afghanistan nog altijd spelende conflicten.

El Nino 6

El Niño 5 naar de drukker

Goed nieuws: het vijfde deel van El Niño (De paria van Celebes) ligt inmiddels al weer een tijdje bij de drukker. De eerste cyclus van deze spannende serie is met het verschijnen van deel 5 afgelopen. Maar niet getreurd, de tweede cyclus is inmiddels begonnen. We kunnen dus nog langer genieten van de avonturen van Vera. Zo gauw de boeken klaar zijn melden we dat hier.