Volgende week verkrijgbaar: Zwarte Maan 14!

Zojuist zijn de boeken opgestuurd naar onze distributeurs, dus volgende week zal (eindelijk) het 14e album in de reeks Kronieken van de zwarte maan, getiteld Het einde der tijden, in de winkel liggen. Omdat dit het laatste deel is in de reguliere reeks zijn er drie verschillende omslagen gemaakt. We willen deze prachtige platen natuurlijk niet onthouden aan de echte liefhebbers van deze serie en dus hebben we besloten om de omslagen alle drie te gebruiken. De slappe kafteditie zal met 2 verschillende kaften worden gemaakt en ook de harde kafteditie krijgt een aparte omslag. Hieronder zie je alvast de verschillende omslagen afgebeeld. Leg je de kaften alle drie naast elkaar neer, dan zie je een doorlopende afbeelding.

Slappe kaft 01 Zwarte maan 14
Slappe kaft 01 Zwarte maan 14
Omslag 02 Zwarte maan 14 slappe kaft
Slappe kaft 02 Zwarte maan 14
Harde kaft Zwarte maan 14
Harde kaft Zwarte maan 14

Kronieken van de zwarte maan 14 – de omslagen

Volgende week zal het 14e album in de reeks Kronieken van de zwarte maan, getiteld Het einde der tijden, verschijnen. Omdat dit het allerlaatste deel is in de reguliere reeks zijn er drie verschillende omslagen gemaakt. We willen deze prachtige platen natuurlijk niet onthouden aan de echte liefhebbers van deze serie en dus hebben we besloten om de omslagen alle drie te gebruiken. De slappe kafteditie zal met 2 verschillende kaften worden gemaakt en ook de harde kafteditie krijgt een aparte omslag. Hieronder zie je alvast de verschillende omslagen afgebeeld.

Slappe kaft 01 Zwarte maan 14

Slappe kaft 01 Zwarte maan 14

Omslag 02 Zwarte maan 14 slappe kaft

Slappe kaft 02 Zwarte maan 14

Harde kaft Zwarte maan 14

Harde kaft Zwarte maan 14

De kronieken van Konvooi 1

Zojuist gearriveerd van de drukker en komende week in de winkel: het eerste deel van De kronieken van Konvooi. Deze nieuwe serie, waarin allerlei korte verhalen over de belevenissen van Nävis, de hoofdrolspeelster uit de serie Konvooi, zijn verzameld, belooft een prachtige aanvulling te worden op topseries Konvooi en Konvooi – De jeugdjaren van Nävis. Hieronder vind je een korte beschrijving van de inhoud:

Ze noemen mij Bobo en ik maak deel uit van het ras van de migranten. Omdat mijn genen niet voorzien in een verouderingsproces, ben ik in mijn leven heel wat merkwaardige schepsels tegengekomen. Degene die bij mij de grootste indruk heeft achtergelaten heet Nävis en haar avonturen zijn op Konvooi inmiddels legendarisch geworden. De officiële geschiedschrijving over haar is echter niet volledig en inmiddels ben ik de laatste die nog in staat is die lacunes aan te vullen… Daarom heb ik besloten mijn geheimen op schrift te stellen, om te voorkomen dat die tegelijk met mij verdwijnen als mij iets zou overkomen.
In dit eerste deel zal ik jullie vertellen op welke leeftijd Nävis de wreedheid van de jacht ontdekte, hoe goed ze om kon gaan met alle mogelijke gevechtswapens, hoe ze als commando in een groep functioneerde, wat er gebeurde toen ik haar de visterne teruggaf die ik van Atsukau had afgepakt, en tenslotte welk besluit Berdsq nam nadat ze hem had verteld wat de toekomst zou zijn van zijn erfvijand. Veel plezier bij het lezen!